Huizhou Huiyang Jiaren Metal Can Company © 2001-2020 ,All Rights Reserved.
Address: No.164,Baiyun 5 Road, Danshui Town,Huiyang District ,Huizhou City,Guangdong Province ,China Tel:(86-752)3383483
E-mail:changfa@changfametalcan.com